MIKROTUBULE - BUDOWA, FUNKCJA I CHOROBY - ANATOMIA
Główny / Anatomia / 2020

MikrotubuleWybór Redakcji
Komórki sitowia
Komórki sitowia
Mikrotubule to włókna białkowe, które mają strukturę rurkową i razem z aktyną i filamentami pośrednimi tworzą cytoszkielet komórek eukariotycznych. Stabilizują komórkę, a także wpływają na transport i ruchy wewnątrz