ARTERIA PALATINA ASCENDENS - BUDOWA, FUNKCJA I CHOROBY - ANATOMIA
Główny / Anatomia / 2020

Tętnica wstępująca podniebiennaWybór Redakcji
Choroba posurowicza
Choroba posurowicza
Tętnica wstępująca podniebienna odchodzi od tętnicy twarzowej (arteria facialis). Ich zadaniem jest zaopatrywanie migdałków podniebiennych (Tonsilla palatina) oraz podniebienia miękkiego (Pallatum molle) i gruczołów podniebiennych (glandulae palatinae) w bogate w tlen