PROFILAKTYKA NARKOTYKóW - LECZENIE, SKUTKI I ZAGROŻENIA - ZABIEGI
Główny / Zabiegi / 2020

Profilaktyka narkotykówWybór Redakcji
Atazanavir
Atazanavir
Profilaktyka narkotykowa to zbiór środków służących zapobieganiu lub ograniczaniu spożycia szkodliwych, legalnych i nielegalnych narkotyków. Profilaktyka narkotykowa to również środki mające na celu zapobieganie i ograniczanie szkód zdrowotnych spowodowanych używaniem narkotyków