KOMóRKI KRWI - FUNKCJA I CHOROBY - WARTOŚCI LABORATORYJNE


Wybór Redakcji
Kula dużego palca
Kula dużego palca
Płytki krwi, erytrocyty i leukocyty razem tworzą komórki krwi. Przejmują zadania związane z krzepnięciem krwi, transportem tlenu i procesami immunologicznymi. W stanach takich jak białaczka białe krwinki zmieniają się