DNA - BUDOWA, FUNKCJA I CHOROBY - ANATOMIA
Główny / Anatomia / 2020

DNAWybór Redakcji
Atazanavir
Atazanavir
DNA jest uważane za świętego Graala zarówno genetyki, jak i biologii ewolucyjnej. Złożone życie na tej planecie jest nie do pomyślenia bez DNA jako nośnika informacji genetycznej.