NEUROCHIRURGIA - LECZENIE, SKUTKI I ZAGROŻENIA - ZABIEGI
Główny / Zabiegi / 2020

NeurochirurgiaWybór Redakcji
Atazanavir
Atazanavir
W Niemczech neurochirurgia jest przypisana do podobszaru medycyny, w którym chirurgicznie leczy choroby ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego. Wbrew nazwie technicznej ta dyscyplina medyczna nie jest żadną