WICIOWCE - INFEKCJA, PRZENOSZENIE I CHOROBY - PATOGEN
Główny / Patogen / 2020

WiciowceWybór Redakcji
Leki przeciwwirusowe
Leki przeciwwirusowe
Wiciowce to organizmy jednokomórkowe, które poruszają się za pomocą wici. Niektóre wiciowce mogą powodować choroby u ludzi.