WICIOWCE - INFEKCJA, PRZENOSZENIE I CHOROBY - PATOGEN
Główny / Patogen / 2020

WiciowceWybór Redakcji
Wodobrzusze
Wodobrzusze
Wiciowce to organizmy jednokomórkowe, które poruszają się za pomocą wici. Niektóre wiciowce mogą powodować choroby u ludzi.